Petrol Zengini Ülkelerde Sanayicilik Fırsatları

Ülkelerin içinde bulunduğu coğrafi koşullar; o topraklarda yaşayan beşeri toplulukları siyasi, sosyal ve ekonomik yönden doğrudan etkiliyor.
Petrol Zengini Ülkelerde Sanayicilik Fırsatları

Murat Köse

Murat KÖSE / Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
murat@metalmedya.com

Ülkelerin içinde bulunduğu coğrafi koşullar; o topraklarda yaşayan beşeri toplulukları siyasi, sosyal ve ekonomik yönden doğrudan etkiliyor. Hatta anatomik açıdan da etkilediğini söylesek abartmış olmayız. Bu açıdan bakıldığında; dünya üzerinde yaşayan insanların ten renklerinden tutun da yeme – içme alışkanlıkları, tembel veya çalışkan olmaları, bilime veya sanata olan yatkınlıkları üzerinde bulundukları coğrafi koşullarla paralellik arz ediyor.

Bu sebeple arazisi oldukça engebeli olan Karadeniz Bölgesi’nin insanı hep hareketlidir. Horon bu sebeple hızlı oynanır. Bundan dolayıdır Karadeniz halkının diğer bölge insanlarına göre tez canlı olması ve hızlı hızlı konuşması… İç Anadolu insanı durgundur, sakin ve dingindir; tıpkı Konya Ovası gibi…

Bunun yanı sıra ülkelerin ekonomik zenginlikleri, içinde barındırdığı insanların çalışma koşullarını ve refah seviyesini belirleyen en önemli etkendir. Yeraltı zenginlikleri bulunmayan, toprakları tarıma elverişli olmayan toplumlar daha mücadeleci, agresif ve çalışkan olmak zorunda kalırken, bahsi geçen konularda zenginlik arz eden ülkelerin insanları ise daha rahat ve sakindir…

Arap Coğrafyası Üretkenlikten Uzak ve İthalata Bağımlı…

Coğrafi zenginlikler her toplum üzerinde aynı etkiyi göstermez. Kimi toplumlar bu zenginliklerin sağladığı avantajla kendilerini geliştirirken bazı toplumlar rehavete kapılıp tembelleşiyor ve üretkenlikten uzaklaşıyor. Buna en büyük örnek ise Arap Coğrafyası… Katar, Kuveyt, S. Arabistan ve Ürdün başta olmak üzere petrol zengini ülkelerin insanları çalışkanlıktan ve üretkenlikten uzak, sanayiye ve tarıma yabancıdır. İşte bu sebepten ötürü bahsi geçen ülkelerin tamamı ihtiyaç duydukları sanayi ve tarım ürünlerini ithalat yoluyla karşılarlar.

Arap Ülkeleri Birçok Açıdan Fırsatlar Kapısı Olabilir

Son iki yılda petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, bu coğrafyalarda şok etkisi yarattı. 130 dolar seviyelerini gören petrol, 30 dolar seviyelerini görünce Araplar acı gerçekle yüzleşti. Bununla birlikte her geçen gün fosil yakıta karşı alternatif enerji arayışlarının artması da Arap ülkelerini tedirgin etmeye başladı. Aynı durumla Rusya da yüzleşti. Venezüella ekonomisi adeta çöktü… Rusya tarım dışında alternatiflere sahip olduğu için ucuz atlattı fakat Arap ekonomilerinin 2 yıl içindeki kaybı trilyon dolar seviyelerine yaklaştı.

Demir Çelik, Makina, Elektrik – Elektronik, Gıda ve Bilişim Sektörlerine Yatırım Yapılabilir

Dikiş iğnesine varıncaya kadar ithalata bağımlı olan bu ülkelerde şimdiden sanayi yatırımları başta olmak üzere reel sektöre yatırım yapanlar kazançlı çıkacaktır. Özellikle bu ülkelerde yarı resmi – yarı özel ortaklıklarla önemli ticari başarılar elde edilebilir. Her şeyden evvel; o ülkelerde üretim yapılacağı için verilecek olan teşvikler bile orada olmayı cazip hale getirecektir. Sağlıcakla kalın…

Sosyal Medyada Paylaş


sektörel yayınlar reklam